Automation

Automation

Automation i industrin bidrar till både ökad konkurrenskraft och tillväxt. Först och främst bidrar en automation till en tydlig kvalitetssäkring i produktionen. En ytterligare positiv effekt av automation är att arbetsmiljön, framför allt ergonomiskt, blir bättre.  Automation innebär också att företaget får möjlighet till en volymökning och ökad produktivitet. En maskin kan fortsätta att producera, timme efter timme. Man kan få ut betydligt mer produktion i verksamheten under ett dygn än innan.

Automation innebär dessutom i de flesta fall en kostnadsbesparing för företaget, vilket bidrar till en snabbare pay-off på investeringen. Personen som tidigare utförde de aktuella arbetsuppgifterna kan exempelvis frigöras för andra uppgifter, vidareutbilda sig eller liknande. Det finns självklart inget enkelt svar på frågan om vad automatisering kostar. Typ av företag, bransch, antal skift, antal operatörer – varje projekt har sina egna specifika förutsättningar.

Mer information och checklistor om automation hittar du i Automationsguiden som du kan ladda ner här på vår hemsida.

Ladda ner Automationsguiden

Checklista inför beslut