Checklista inför beslut

Att fundera igenom inför val av rätt maskinbetjäningslösning

 1. Vilka detaljer skall hanteras av roboten?
  • Storlek på detaljerna, geometri?
  • Vikt på detaljerna?
  • Hur många varianter?
  • Vilka volymer?
  • Taktiden, cykeltid på detaljerna?
 2. Storlek och funktion på maskinbetjäningslösningen?
  • Hur länge vill ni köra obemannat?
  • Hur stor yta finns till förfogande för maskinbetjäningslösningen?
  • Hur ser processen ut innan och efter bearbetning, produkt i pall, magasin, huller om buller i låda?
  • Ytkrav på detaljerna? (robotverktyg)
  • Vill ni även kunna köra manuellt i maskinen?
  • Har ni behov av gradning, kontrollmätning el tvätt av produkterna, skall detta ingå i b maskinbetjäningslösningen?
  • Antal skift?
  • Teknisk standard, krav på material vi använder?
  • Har ni önskemål om robotfabrikat?
  • Operatörernas robotvana?
 3. Vilken maskintyp ska betjänas?
  • Svarv, flerop, slip, kantpress?
  • Betjäning av befintlig maskin el nyinvestering?
  • Har maskinen robotinterface och automatisk dörröppning?
  • Hur ser robotinterfacet ut? Kontakta maskinleverantör för mer info.
  • Är maskinen förberedd med automatisk fastspänning av detaljerna?
 4. Leverans, Budget
  • Finns en budget för maskinbetjäningslösningen?
  • Hur lång pay-off räknar ni med?
  • Leveranstid, när behöver ni vara igång med produktionen?