Vision & Mjukvara

Vision & Mjukvara

 

Visionsteknik effektivare produktionsflöden

Visionsteknik är ett högteknologiskt system som används för att kunna styra, kontrollera och inspektera processer och kvalitet inom all form av industriautomation. Det avancerade kamerasystemet tar 2D- eller 3D-bilder på ett eller flera objekt i ditt robot-, montage- eller palleteringssystem och låter sedan en digitaliserad mjukvara analysera resultatet.

När du integrerar visionsteknik i ditt system öppnas nya möjligheter, till exempel för att optimera plockning och sortering av produkter på transportör eller pall. Visionsteknik används även för mätning av produktens storlek och form för identifiering och verifiering. Du kan även få säkra spårbarhetslösningar med stationer, både In-Line och End-of-Line. Visionssystemet läser av OCR/OCV, streckkoder och datamatrix.

 

MES-systemför optimering av produktionen

När du vill optimera din produktion och lagerhållning så passar ett Manufacturing Execution System (MES) perfekt. Det är ett webbaserat gränssnitt som länkar samman ditt affärssystem med din produktion och ger dig total överblick med optimal styrning och planering som resultat.

Vår egenutvecklade MES-programvara heter Concept for intelligent Produktion (C4iP). När C4iP överför produktionsplanerna direkt från affärssystemet till produktionssystemen förenklas din hantering av orderstyrd tillverkning – den blir rationell och dynamisk. De största fördelarna är snabbare flöden, kortare ledtider, säkerställd kvalitetskontroll och minskad lagerhållning. Oavsett om det gäller enstyckstillverkning eller långa serier har våra programmeringsspecialister sett till att maskiner och system utnyttjas optimalt.  I C4iP har vi också byggt in funktionalitet för rapportering, uppföljning och spårbarhet.

Du behöver inte ha några speciella licenser eller installationer eftersom gränssnittet är helt webbaserat.
Det finns två optioner till C4iP:

  • Routing-optionen ger dig möjlighet att ha olika flöden genom produktionen från dag till dag, och på så sätt balansera produktionen utifrån variationer i volymer och produkter.
  • RTool – Replenishment Tool ger dig möjlighet att kontrollera det produktionslager som finns närmast operatören. När volymen kommer ner till ett gränsvärde skickar applikationen direkt en påfyllnadsorder till det administrativa systemet. Applikationen gör också att du kan ha överblick över hur mycket material som varje lager har fritt eller reserverat, och vilka arbetsordrar som är i produktion men ännu inte har passerat lagret.