Miljösystem

Miljösystem

AH Automations miljömål är att genom systematiskt arbete i samverkan med våra leverantörer ha en så låg miljöbelastning som möjligt. Detta kan vi uppnå genom att följa miljölagstiftningen, arbeta aktivt för en effektivare användning av material och energi samt utveckla avfallshanteringen och minimera utsläpps- och föroreningsrisker. Vi har en öppen information om vårt miljöarbete mot dig som kund och mot allmänheten samt en kontinuerlig utbildning av alla medarbetare.

Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001 för vårt kvalitetsarbete, och ISO 14001 när det gäller miljöarbete. Våra certifikat har vid revisioner löpande godkänts och förnyats sedan 1990-talet. Det är ett talande bevis för vår vårt professionella och målmedvetna arbete med att utveckla och upprätthålla konkreta och erkända kvalitets- och miljökrav över tid. Och något vi är väldigt stolta över.

Det professionellt utformade miljöledningssystem vi arbetar med, och kontinuerligt förbättrar och utvecklar innebär förutom minsta möjliga miljöpåverkan även ett starkt och ökat förtroende från våra kunder. Det skapar i sin tur en bas för ökad konkurrenskraft.