Vi är en professionell och pålitlig partner

AH Automation är ett professionellt och pålitligt teknikföretag med 80 år i branschen. Våra erfarna och engagerade specialister guidar dig genom komplexa projekt och levererar systemlösningar inom automation och service.

Vi gör dina utmaningar till våra för att utveckla och arbeta långsiktigt tillsammans med dig. Vårt breda erbjudande uppbackat med nära kundsamarbete borgar för resultat.

 

Vår affärsidé och vision

AH Automations affärsidé är att skapa bästa möjliga mervärde hos dig som kund. Det gör vi genom att i samarbete med dig utveckla och erbjuda innovativa systemlösningar samt tjänster inom automation och service.

Vi verkar med engagemang och affärsmannaskap, både lokalt och i en global miljö för att skapa mervärden till våra kunder och våra ägare. Hållbarhet är prioriterat för oss, i flera perspektiv, såväl för att värna värdefulla relationer till kunder, leverantörer och partners som medarbetare och vår gemensamma miljö.

Vi vill vara en viktig del av våra kunders framgång, en pålitlig affärspartner, en attraktiv arbetsgivare och vi vill skapa värde och avkastning åt våra ägare. 

Berättelsen

Grunden för AH Automation lades redan 1944. Företagets grundare, Andor och Karl-Erik, byggde då tillsammans med sina medarbetare upp den pålitliga och innovativa företagsanda som fortfarande präglar vårt företag.

Fiskeflottan i Sverige var på den tiden betydligt större än idag, och var en stor del av kundunderlaget. Bland annat monterades ekolod och navigationsinstrument på i stort sett hela fiskeflottan från Strömstad i norr till Göteborg i söder.

I slutet av 1960-talet utvecklades det marina företagets verksamhet till att även skapa mervärde för kunder inom industriell produktion och automation. I dag är AH Automation ett högteknologiskt företag med specialistkompetens inom automation och service.

 

Ledord och värdegrund

• KOMPETENS
• ENGAGEMANG
• LÅNGSIKTIGHET

Våra ledord skapar tillsammans den värdegrund som är kärnan i AH Automation. Värdegrunden genomsyrar hela vår verksamhet och beskriver den upplevelse vi vill leverera till våra kunder. Ledorden och värdegrunden beskriver också den inställning vi medarbetare har till varandra och omvärlden och är grunden för vår företagskultur.

KOMPETENS
Vi utmanar oss själva hela tiden för att möta och överträffa förväntningarna från våra kunder när det gäller spetskompetens inom automation. Tack vare vår kompetens kan vi alltid hålla våra löften och skapa trygghet för kunden.

ENGAGEMANG
Vi förstår, intresserar oss för och skapar de bästa lösningarna för våra kunders utmaningar. Vi tänker alltid i termer av kundnytta, djupt engagemang och respekt för kunden. Våra kunders utmaningar gör vi till våra – ända tills utmaningen är avklarad.

LÅNGSIKTIGHET
Genom att aldrig kompromissa med kompetens och engagemang bygger vi långsiktiga relationer med våra kunder. Hur vi uppträder idag har en direkt betydelse för våra relationer med kunder och partners i framtiden.