Berättelsen

Berättelsen

Grunden för AH Automation lades redan 1944. Företagets grundare, Andor och Karl-Erik, byggde då tillsammans med sina medarbetare upp den pålitliga och innovativa företagsanda som fortfarande präglar vårt företag.

Fiskeflottan i Sverige var på den tiden betydligt större än idag, och var en stor del av kundunderlaget. Bland annat monterades ekolod och navigationsinstrument på i stort sett hela fiskeflottan från Strömstad i norr till Göteborg i söder.

I slutet av 1960-talet utvecklades det marina företagets verksamhet till att även skapa mervärde för kunder inom industriell produktion och automation. I dag är AH Automation ett högteknologiskt företag med specialistkompetens inom automation och service.