Styrelsen har utsett David Hellström till ny VD för AH Automation AB.

David har en lång och gedigen erfarenhet från flera olika branscher, senast från energibranschen där han varit COO på Göteborg Energi. Dessförinnan har David haft ledande roller i ett flertal projektbaserade tillväxtbolag med kompetenser inom bland annat mekanik, automation, el och instrumentering.

-Vi välkomnar David ombord på AH Automation och ser att han är en mycket lämplig person att leda bolaget. Med David vid rodret kommer AH Automation att utveckla sitt starka erbjudande och vi ser med tillförsikt på framtiden, säger Mikael Gustafsson, styrelseordförande.

David Hellström efterträder Hendrik Hasewinkel som lämnar bolaget.

-Vi i styrelsen tackar Hendrik för hans fina insats med AH Automation och lyckönskar honom inför hans nya utmaningar, säger Mikael Gustafsson, styrelseordförande.

För mer information:
Mikael Gustafsson, styrelseordförande, mobilnummer 073-466 22 72.

AH Automation är ett teknikföretag med 80 år i branschen. Erfarna och engagerade specialister genomför komplexa projekt och levererar systemlösningar inom automation och service.