AH Automation AB utser ny VD

PRESSMEDDELANDE 2020-08-20

Hendrik Hasewinkel har utsetts till ny VD för AH Automation AB, och efterträder Peter Lundin som VD från och med den 17 augusti.

Hendrik har mer än 20 års industriell erfarenhet från ledande befattningar i bolag inom flera branscher, såsom fordonsindustri, medicinteknik, tillverkningsindustri och metallbearbetning. Hendrik Hasewinkel kommer senast från Epiroc Rock Drill, Örebro, där han arbetat med att säkerställa operativa verksamhetsförbättringar.

”Vi vill tacka Peter för den tid han har lett och utvecklat bolagets verksamhet under de senaste åren. Även om vi inte har varit med under hela resan, så är vår bedömning att bolaget under Peters ledning lyckats med att ta vara på och vidareutveckla kompetensen i att erbjuda avancerade kundspecifika automatiseringslösningar”, säger Claes Jonson, partner på bolagets nye huvudägare Lazarus Industriförvaltning och ordförande för AH Automation. ”Som nya ägare är vår målsättning att befästa AH Automations ställning som en stark automations- och servicepartner till existerande och nya kunder. Förutom ett mer fokuserat försäljningsarbete behövs ett intensifierat utvecklingsarbete för att bolaget ska fortsätta vara kundernas främsta samarbetspartner. Hendrik kommer leda det viktiga arbetet med att utveckla hur bolaget ska hantera de förändringar som bolaget står inför och samtidigt förbereda bolaget för en framtida fortsatt expansion”.

För mer information, vänligen kontakta:
Claes Jonson, ordförande AH Automation AB: 0705-812549 eller jonson@lazarus.se
Hendrik Hasewinkel, tillträdande VD för AH Automation AB: 0523-79514 eller hendrik.hasewinkel@ah-automation.se

AH Automation AB, med huvudkontor i Kungshamn, är ett av Sveriges ledande bolag inom industriell automation, som under 70 år levererat komplexa projekt och service till kunder inom bl a livsmedelsindustrin, verkstadsindustrin och fordonsindustrin. Mer information finns på: https://ah-automation.se