AI-samarbete ska stärka kunderbjudande

AI-samarbete ska stärka kunderbjudande

Unibap, ett mjuk- och hårdvarubolag, är en spin-off från Mälardalens Högskola med fokus på intelligent automatik och robotik. Nu genomför bolaget ett samarbete med AH Automation.

– Förstudien tillsammans med AH Automation är mycket spännande då tillämpningen för slutkunden är inom intelligent automation, samt att AH representerar en systemintegratör med lång erfarenhet från branschen där vi tillsammans kan förstärka varandras erbjudanden, säger vd Fredrik Bruhn, till Verkstäderna.

Svensk industri, framför allt små- och medelstora företag, står inför utmaningar när det handlar om digitalisering, automatisering och robotisering. AH Automation är ett bolag som driver utveckling och bidrar till att svenska industriföretag kan stärka sin marknadsposition, såväl på den svenska marknaden som för export.

– Med hjälp av robotar och nya mjukvaror kan svenska småföretag väsentligt öka nyttjandegraden av sin maskinpark och därmed också öka lönsamheten, säger Stefan Berntsson, marknadschef på AH Automation.

Artificiell intelligens är ett viktigt steg mot visionen om flexibel automation där robotik anpassar sig utan programmering.

Läs mer om samarbetet