Fantastisk bra lösning i bruk på Arvika Gjuteri

Fantastisk bra lösning i bruk på Arvika Gjuteri

Kompetent maskinbyggare och driftsäkerhet för ny anläggning. Det var ledstjärnor för Anders Nilsson, projektchef på Arvika Gjuteri, när han valde leverantör för en ny automatiserad borrutrustning. 

 – Gjuteriprocessens line är känslig eftersom den går i ett sammanhängande flöde. Om det blir stopp vid borrningen, stoppar det hela produktionen, förklarar Anders Nilsson. 

Redan 1992 driftsatte Arvika Gjuteri automatiserad borrutrustning som borrade 5000 hål om dagen i sandformar för gjutgods, till detaljer för tunga fordon.

– Det är en anläggning som fungerat fantastiskt bra i en mycket tuff miljö med sand som tränger in i utrustningen. Problemet med anläggningen var dock att det är brist på reservdelar till den utrustningen och det innebar för stora risker för kraftiga produktionsstörningar.

Våren 2018 startade Anders Nilsson därför en förstudie och tog kontakt med flera leverantörer som fick offerera lösning för en ny borrutrustning.

– Jag ställde tydliga och hårda krav för utrustningen, inte minst driftsäkerhet och kvalitet.

AH Automation vann upphandlingen, men inte på gamla meriter i form av att ha levererat den tidigare utrustningen.

– Nej, de presenterade en tekniskt bra lösning till ett bra pris.

Den 2 september driftsattes den nya anläggningen på Arvika Gjuteri efter gediget samarbete för att bygga och utveckla den nya utrustningen med täta riskanalyser och tester.

– Det hårda arbetet vi gjort tillsammans med AH Automation har verkligen gett resultat. Vi hade lite störningar i en till två timmar vid driftsättningen och sedan har utrustningen gått som den aldrig gjort annat. Fantastiskt bra, slutar Nilsson nöjt.