Checklista för lyckad automatisering

Checklista för lyckad automatisering

Automatisering av produktion är en ständigt aktuell fråga. Men är det relevant för ditt företag? När du går i automatiseringstankar finns det saker du ska fundera igenom.

Här bjuder vi på en checklista som väl utförd kan vara skillnaden mellan en framgångsrik implementering och en automation som inte ger önskat positivt resultat. Starta ditt företags arbete i en kartläggning av den aktuella processen. Den kan du göra på egen hand eller med hjälp av en konsult. Därefter är denna checklista en bra hjälp:

  • Vilka förbättringar kan automation tillföra i vår verksamhet?
  • Hur börjar vi?
  • Vilka krav ska vi ställa?
  • Hur upphandlar vi för att nå önskat resultat?
  • Har vi en tillräcklig budget för automatisering?
  • Hur komplicerad är vår verksamhet?
  • Behöver vi en lösning för långa eller korta serier?
  • Vad ska vi automatisera – kan vi begränsa omfattning till att börja med?
  • Vilka befattningar i organisationen kommer att beröras och vilka är deras behov?
  • Har vi med oss medarbetarna på automatiseringsplanerna, har de viktig input att bidra med?

Har du frågor och funderingar kring ett automatiseringsprojekt är du alltid välkommen att diskutera med oss på AH.

Kontakta oss