Ett långsiktigt engagemang inom skolan

Ett långsiktigt engagemang med samarbeten på flera nivåer inom skolan. Det är AH Automations strategi för att lyckas med nyrekrytering.

– Att Västsvenska Handelskammaren lyfter fram oss som ett föredöme känns extra roligt, säger Sven-Allan Henriksson.

När Handelskammaren genomförde paneldebatt med gymnasieministern Anna Ekström (s) för att diskutera sin rapport Pluggparadoxen stod yrkesprogrammen på gymnasiet och det vikande antalet sökanden i fokus.
– När jag pratar med företag är kompetensbristen alltid problem nummer ett, två och tre, säger gymnasieministern.
Hon betonar dock valfrihet:
– Man ska få välja sitt yrke och framtid själv. Men om man väljer ett yrke med svaga framtidsutsikter ska man veta om det.
I paneldebatten fanns Sven-Allan Henriksson med. Han fick möjligheten att berätta om AH Automations arbete med att rekrytera personal.
– Vårt arbete ses som ett bra exempel och föredöme. Det känns bra eftersom vi jobbat aktivt med frågorna sedan 90-talet och lyckats bra med vår rekrytering av nya unga medarbetare, säger Henriksson som är Ekonomi-, HR och IT-chef.
Vad är det ni gör som fungerar så bra?
– Vi har bland annat suttit med i yrkesrådet på gymnasiet i Lysekil, och sitter i lokala styrgruppen för Teknikcollage och i ledningsgruppen för Hermods Yrkeshögskola respektive Kungsbacka Yrkeshögskola. Målet med dessa engagemang är att påverka skolan att vara modern i sina utbildningar både när det gäller utrustning och sin egen rekrytering, förklarar Henriksson.
Men det egna arbetet är bredare än så.
– Vi jobbar också med grundskolorna i närområdet för att intressera ungdomar för näringslivet, tekniska yrken och intressanta jobb som faktiskt finns där de bor. När det gäller Högskolan i Väst och Chalmers har vi haft flera examensarbeten i samverkan, berättar Henriksson.
Det gedigna arbete som görs har resulterat i bra rekryteringar för företaget.
– Visst, vi behöver som många andra nya kollegor konstant. Men vi är noga med att det blir rätt personer med rätt kompetenser. Då är arbetet med exempelvis praktikplatser mycket viktigt eftersom det ger både oss och praktikanten möjlighet att testa varandra. I praktikplatsarbetet har gymnasieskolan varit mycket flexibel vilket konkret innebär att praktiken förläggs när vi har relevanta arbetsuppgifter där eleverna verkligen får vara med och jobba i verksamheten, inte bara titta på, säger Henriksson och understryker att detta arbete är en ständig process:
– Vi går aldrig i mål, men det är kul att vi lyfts fram som ett föredöme.

Läs rapporten Pluggparadoxen

Ta kontakt med Sven-Allan

Sven-Allan Henriksson

Ekonomichef
0523-795 31
Skicka e-post