Du kan få hjälp och stöd för företagsutveckling

Du kan få hjälp och stöd för företagsutveckling

Tillväxtverket har fokus på att stötta företag som vill utveckla sin verksamhet och om automatisering och robotisering kan bidra till detta. I samarbete med IUC erbjuder Tillväxtverket kostnadsfri rådgivning, en så kallad förutsättningsstudie, för att stötta detta utvecklingsarbete. Studien är också en förutsättning för att kunna söka automationscheck.

En förutsättningsstudie innehåller två besök hos ditt företag från en automationsexpert och medbedömare som tillsammans med dig gör en kartläggning och analys av företagets nuvarande produktionsprocess och affärsmodell.

Tre av de frågor som ska belysas är:

  • Vilken typ av arbetsmoment vill ni automatisera?
  • Vad är målet med automationslösningen?
  • Hur ser maskinparken och produktionsmomenten ut idag?

Det slutliga resultatet av förutsättningsstudien ska bland annat

  • vara till nytta för ert fortsatta arbete och utveckling kring automation
  • ge stöttning för ansökan om automationscheck

Söka automationscheck

Denna förutsättningsstudie, eller motsvarande genomgång av verksamheten, är också grundkriterierna för att söka en automationscheck genom Tillväxtverkets satsning Robotlyftet.

I Robotlyftet kan små- och medelstora företag som vill utveckla sin tillverkning mot högre grad av automatisering och robotisering få ekonomiskt stöd i form av automationscheck. Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas med det. Automationschecken ska ge ert företag möjlighet att ta in extern kompetens, som kan användas till att:

  • Förbereda en investering i automation
  • Förbättra beställarkompetensen av framtidssäkrade automationslösningar
  • Minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik
  • Öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling
  • Vidareutbilda personal för omställning till automation

Kontakt för att diskutera deltagande i förutsättningsstudie är Projektledare Martin Hedman, IUC som nås på 0708-28 17 32.

Läs mer om förutsättningsstudie

Läs mer om IUC

Sök en automationscheck