Tips på frågor att fundera över inför din automatisering

Tips på frågor att fundera över inför din automatisering

Det finns en rad frågor och analyser som behöver göras innan du utvecklar din produktion med högre grad av automatisering och robotisering. En stor del av arbetet är bra att göra på egen hand för att öka förståelse och insikt kring både varför verksamheten ska utvecklas och vad som krävs för att göra det.

Självklart vill du veta hur stor investering du behöver göra och när du kan räkna hem den. En vanlig fråga automationsföretag ställs inför är: ”Vi har en idé, kommer det här att fungera? Och vad kostar det?”.

Här har vi sammanställt ett antal detaljfrågor som är viktiga att tänka igenom, och helst besvara, inför en automation för att få en bild av förutsätt­ningarna. Analysen och rekommendationen blir betydligt enklare och effektivare om de här frågorna har fått lite uppmärksamhet i förväg.

Vilka detaljer ska hanteras av roboten?

 • Storlek på detaljerna, geometri?
 • Vikt på detaljerna?
 • Hur många varianter?
 • Vilka volymer?
 • Takttiden, cykeltid på detaljerna?

Storlek och funktion på automationslösningen?

 • Hur länge vill ni köra obemannat?
 • Hur stor yta finns till förfogande?
 • Hur ser processen ut innan och efter bearbetning, produkt i pall, magasin, huller om buller i låda?
 • Ytkrav på detaljerna?
 • Vill ni även kunna köra manuellt i maskinen?
 • Antal skift?
 • Teknisk standard, krav på material vi använder?
 • Har ni önskemål om robotfabrikat?
 • Operatörernas robotvana?

Vilken maskintyp skall betjänas?

 • Är maskinen förberedd för att robotbetjänas?

Leverans, Budget

 • Finns en budget för maskinbetjäningslösningen?
 • Hur lång pay-off-tid räknar ni med?
 • Leveranstid, när behöver ni vara igång med produktionen?