Information med anledning av Covid-19

AH Automations operativa verksamheten har hittills bedrivits utan störningar och efterfrågan på våra produkter och tjänster har varit relativt oförändrad. Under den gångna veckan har dock flertalet av våra största kunder stängt ner sin produktion och/eller informerat att de inom mycket snar framtid kommer stänga ner. Detta har medfört en tydlig justering av orderingången på kort men även på lite längre sikt. Dessutom får vi inte möjlighet att slutföra vissa installationer varför vi omgående behöver anpassa verksamheten genom både permanent och temporär minskning av vår personal.

AH Automations åtgärder, som berör flertalet av våra medarbetare, gör att vi på kort tid måste anpassa våra kostnader till en ny avsevärt lägre nivå. Detta omfattar varsel om uppsägning av ca 25 medarbetare och där så är möjligt minskning eller framflyttning av kostnader som vi har. För att kortsiktigt finansiera vår verksamhet utnyttjar vi också de extraordinära statliga stöd som erbjuds.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Lundin
VD AH Automation AB
Tel: +46 (0)708 713210
E-post: peter.lundin@ah-automation.se