Kollaborativa robotar – så används de i industriföretag

Kollaborativa robotar – så används de i industriföretag

Kollaborativa robotar har under flera år varit ett hett begrepp inom svensk forskning och industri. Men var befinner vi oss i utvecklingen och vad innebär begreppet rent praktiskt?

– Robotar som del av systemlösningar för automatisering har varit och är under stark utveckling. Men diskussionen om kollaborativa robotar är bra att lyfta fram för att förklara på vilken nivå som människa och robot verkar tillsammans i dagens industri, säger Kristin Alexandersson, produkt- och marknadsansvarig på AH Automation.

International Federation of Robotics (IFR) reder ut begreppen i en artikel, ”Demystifying Collaborative Industrial Robots”. Där konstateras att kollaborativa robotar är utvecklade för att utföra arbetsuppgifter i olika grad och nivå av kontakt med människor och på ett säkert sätt.

– Det innebär rent konkret flera olika sätt för människor att jobba tillsammans med robotar, säger Kristin Alexandersson.

Inom många industriföretag används robotar i produktionen, men återfinns i en säker cell och människan arbetar utanför säkerhetsstaketet. Det är ingen kollaborativ robotapplikation. För att robotapplikationen ska falla in under den benämningen krävs någon grad av interaktion med människa.

– Dagens kollaborativa applikationer med robotar handlar i första hand om antingen samexistens eller sekventiellt samarbete. Det förstnämnda innebär att människa och robot jobbar intill varandra utan staket, men att de inte har något delat arbetsområde. Sekventiellt samarbete innebär att arbetsområdet delas, men att människa och robot genomför arbetsuppgifter i sekvens, exempelvis att människan monterar en skruv och roboten skruvar fast den, förklarar Alexandersson.

Framtidens kollaborativa robotar kommer dock att kunna samverka med människor i än högre grad.

– Nästa steg är att människa och robot jobbar med samma produkt samtidigt, idag är det endast praktiskt möjligt vid relativt långsamma rörelser och lätta/ofarliga produkter. Efter det kommer en nivå där roboten i realtid kan svara upp mot människans rörelser och arbete och veta vad som ska utföras, säger Alexandersson och understryker vikten av att diskutera verkliga behov och därefter olika former av automation och robot-lösningar med kunder.

– När vi möter kund börjar vi alltid i utmaningen, vad är det kunden ska producera? När vi vet behovet kan vi börja diskutera rätt lösning och jobba fram ett automatiserat system som blir effektivt och optimalt för kunden, slutar Alexandersson.

Kontakta Kristin för att diskutera rätt lösning för din utmaning, mobil 070-947 95 61 eller e-post kristin.alexandersson@ah-automation.se.

Läs IRF:s paper