Lyckat deltagande på Metal Inspiration Days

Lyckat deltagande på Metal Inspiration Days

Kristin Alexandersson är mycket nöjd med AH Automations medverkan på Metal Inspiration Days i Jönköping. – Det var helt rätt målgrupp för oss på plats. Jag har fått många bra leads för affärssamarbeten, säger hon.

Metal Inspiration Days anordnades för sjätte året och är en minimässa i form av ”öppet hus” hos fyra olika företag. AH Automation var medutställare hos Edströms verktyg i Jönköping. Fokus för AH låg på maskinbetjäning samt att visa fördelarna med att använda VR-teknik i projekt.

– Årets dagar var mycket välbesökta och jag har träffat både kunder och nya kontakter från stora delar av Sverige, i första hand metallbearbetande företag, berättar Kristin Alexandersson, processansvarig försäljning.

– Det är många företag som redan idag har en viss grad av automatisering och funderar på att utveckla den. Men det finns också många företag som inte jobbar med maskinbetjäning, men som ser möjligheter. Det var mycket intressant att diskutera våra standardlösningar med dem, bland annat Easyflex, och berätta vilka möjligheter som finns med att med vår hjälp och våra produkter effektivisera produktionen och frigöra tid för människor. Medarbetare ska inte göra repetitiva arbetsuppgifter utan bidra med andra delar som är mer värdeskapande.

VR-tekniken som AH använder i sina projekt tilldrog sig stort intresse.

– Det var många som ville testa och se hur tekniken kan komma till användning för att gå in i en robotcell och testa olika avstånd och höjder för operatörer. Det är en stor fördel i utvecklingsprojekt, slutar Alexandersson.