Maskinsäkerhet som en naturlig del av funktionen

Maskinsäkerhet som en naturlig del av funktionen

Maskinsäkerhet är en säljbar skillnad för en leverantör som AH Automation.
– Säkerhetsfunktionerna ska helst inte märkas alls, de ska vara en naturlig del av funktionen för användaren, säger Daniel Olofsson, applikation- och maskinsäkerhetsansvarig.

Det finns ett antal direktiv med vilka hälso- och säkerhetskrav som gäller för maskinleveranser, maskindirektivet (2006/42/EG) är det grundläggande direktivet. Till dessa direktiv finns ett stort antal harmoniserade standarder, både nationella och internationella som bestämmer maskiners säkerhetsnivå med beaktande på den aktuella utvecklingsnivån. Utvecklingsnivån baseras på de tekniska hjälpmedel och produkter som finns att tillgå vid den aktuella tidpunkten som en maskin sätts på marknaden.

Det är tillverkarens ansvar att maskiner som sätts på marknaden uppfyller den aktuella säkerhetsnivån som harmoniserade standarder sätter. AH Automation har en intern resurs som bistår i samtliga projekt.

– Som tillverkare måste man inte följa harmoniserade standarder, man är fri att använda sig av alternativa lösningar men om man inte kan följa kraven i harmoniserade standarder så kan man ställa sig frågan om man verkligen uppfyller gällande hälso- och säkerhetskrav förklarar Olofsson som bland annat hjälper AH:s projektledare med stöd och råd för bland annat säkerhetsfrågor.

– Det innebär att vi ökar kvaliteten i alla projekt och kan leverera med hög kvalitet.

Han är även engagerad på nationell nivå. I Sverige är det Swedish Standards Institute som bär ansvar för att bidra till att standarder anpassas till nutidens utmaningar och därmed blir ett stöd i förändrings- och utvecklingsarbetet.

– Som en seriös aktör inom branschen för systemintegratörer anser vi på AH att det är viktigt att delta i arbetet med nya standarder, förklarar Olofsson som är arbetar i Standardiseringskommittén inom robotik.

Sammantaget bildar AH:s engagemang och fokus på säkerhetsfrågor kopplat till produktutveckling och maskintillverkning en klar fördel för kunderna.

– Vi strävar efter att bygga in säkerheten i maskinens funktion för att det ska bli en naturlig del av maskinen oavsett om det är en maskin som körs av en robot, en operatör eller en operatör och robot i samarbete. Det skapar kvalitet samt värde och nytta för köparen och dess användare, slutar Olofsson.

Läs mer om maskindirektivet och standarder

Läs mer om robotstandardisering och säkerhetsstandarder

Ta kontakt med Daniel

Daniel Olofsson

Applikation- & Maskinsäkerhetsansvarig
0523-795 05
Skicka e-post