Prototyp grund för kostnadseffektiv montagelina

Prototyp grund för kostnadseffektiv montagelina

Ett av världens ledande företag inom utveckling och innovativa lösningar inom kopplingssystem. Ett företag som är specialist på att lyssna till kundens behov, visualisera idéer, prototypa samt testa nya lösningar för att säkerställa nytta. Att samarbetet mellan VBG Truck Equipment och AH Automation resulterade i en långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv montagelina känns fullt naturligt.

 

AH Automation vann förtroendet att konstruera och bygga en montagelina för kopplingsutrustning till lastbilar tack vare ett gediget förarbete i form av ett visuellt koncept i 3D.

– Konstruktionen var väl designad vilket gav oss stort förtroende direkt. Vi kände oss trygga med att den kommer att hålla i 20 år, säger Fredrik Gustafsson, projektledare på VBG.

Basen i konstruktionen för montagelinan är tolv identiska paletter med egenskaper och funktioner för tillverkning av ett stort antal produkter för en rad olika lastbilsmodeller. För att kickstarta projektet och ta med kunskap och erfarenhet från kunden och dess användare inleddes projektet med att AH Automations personal intervjuade operatörer på VBG.

– Det gav oss en bild av hur VBG arbetar idag och vilka krav den nya linjen måste leva upp till, förklarar Anders Hansson, projektledare på AH.

Han berättar också att nästa steg i utvecklingsprocessen var att bygga en exakt prototyp av en palett.

– Det gav oss dels en god känsla för hur operatören byter formatdelar, dels möjlighet att testköra en pallet under hela projekttiden. Sammantaget ett kostnadseffektivt arbete för att säkerställa att montagelinjen blir både användarvänlig och maskinellt effektivt.

Efter färdigställande av konstruktionen monterades och implementerades den i VBG:s produktion.

– Linjen har fungerat som planerat men i samband med installation har det varit en period av justering och intrimning för att stödja vår produktion fullt ut. Det har AH skött både på plats hos oss och via uppkoppling på distans. AH har även utbildat vår personal i visionkontrollen vilket säkrar kvalitet, slutar Fredrik Gustafsson.

Projektet har som helhet genomsyrats av gott samarbete vilket är en grundbult för att utveckla och automatisera produktion med nya innovativa lösningar. Det skapar också en mer hållbar industri som stärker och ökar konkurrenskraften för svensk produktion.

 

Kort om den innovativa lösningen

Konstruktionen består av en palettbana där ett antal automatstationer fogats samman med manuella montagestationer. Till de manuella stationerna tillverkades två semiautomatiska montageutrustningar där operatören laddar materialet men montaget är automatiserat. I slutet av linan byggdes en kontrollstation med visionteknik vilket innebär att det via kamera görs mät- och komponentkontroller för att säkerställa kvalitet på tillverkade produkter.