Robotlyftet ska främja automation inom svensk industri

Robotlyftet ska främja automation inom svensk industri

Det drivs en rad initiativ och projekt runt om i Sverige för att öka automatisering i svenska företag. I slutet av september fanns AH Automation på plats i Borås för att lära mer om initiativ inom Robotlyftet.

– Jag lärde mig mer om projekt PILAR som skapar möjligheter för företag att undersöka vilka effekter automatisering kan få på verksamheten, berättar Kristin Alexandersson, processansvarig försäljning.

Projekt PILAR (Pilotprojekt Automationsutmaningen i Regeringssatsning Robotlyftet) är en del i Robotlyftet, en nationell satsning som leds av Tillväxtverket. Satsningen ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Programmet ska bidra till att företagen ökar sina kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering skapar stora möjligheter. Samtidigt som effektivisering kan stärka många företags konkurrenssituation finns utmaningar inte minst för de små och medelstora företagen. De mindre företagen har oftast mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering skulle kunna bidra till att stärka deras utveckling samt hur en utveckling skulle kunna ske.

– Med projekt som PILAR ges svenska företag chansen att genomlysa sin verksamhet för att få beslutsunderlag att gå vidare med olika typer av automatiseringslösningar, slutar Alexandersson.

Projekt PILAR drivs i samarbete mellan Robotdalen, Industriella Utvecklingscentra, Swerea och Automation Region.

Läs mer om PILAR

Läs mer om Robotlyftet