Service och Support hjälper dig att optimera din anläggning

Service och Support hjälper dig att optimera din anläggning

AH Automation har både bredd och djup i sin verksamhet för att kunna erbjuda företag rätt tjänster vid rätt tillfälle. – På Service och Support jobbar vi med att hjälpa företag att optimera och underhålla befintliga anläggningar, säger projektledare Adrian Bentland.

AH Automation har 70 års erfarenhet som teknikföretag och kan på ett professionellt sätt guida ditt företag genom komplexa projekt och leverera systemlösningar inom automation och service. På avdelningen för Service och Support återfinns ett 15-tal medarbetare som hjälper kunder med löpande underhåll, men också att bygga om befintliga anläggningar för nya förutsättningar.

– Det är ofta det sker förändringar inom företagens produktion, exempelvis nya utförande av produkter. Det betyder inte att en maskin måste bytas ut, vi kan istället hjälpa till att bygga om, anpassa och optimera maskinen för förändrade produkter, förklarar Adrian Bentland.

En stor fördel är givetvis om AH varit med och byggt maskinen eftersom de då har tillgång till konstruktionsritningar och all kunskap om maskinens vitala delar och lösningar.

– Vi kan säkerställa att det blir en förändring och lösning som blir kostnadseffektiv att genomföra men också som resultat i form av en maskin som möter upp och kan hantera nya utmaningar.

På avdelningen för Service och Support jobbar man också med underhåll i mer traditionell mening.

– Alla maskiner och dess delar slits i takt med att de används och kräver därmed kontinuerlig översyn eller utbyte av delar för att fungera tillfredsställande. Långt ifrån alla industriföretag har egna underhållsavdelningar och vi erbjuder denna tjänst för att kunderna ska känna en trygghet i en maskininvestering i samarbete med AH. Efter varje arbete upprättar vi en servicerapport för att ge kunden bästa möjliga bedömning för vilka åtgärder som är nödvändiga i närtid och på 6 till 12 månaders sikt för att bibehålla effektivt nyttjande av maskinen, slutar Bentland.