Unik robotmodell för avsyning och kvalitetskontroll

Unik robotmodell för avsyning och kvalitetskontroll

 

Under 2016 levererades och installerades gigantiska robotar på ABB i Figeholm. Robotarna är unika i sitt slag på många sätt. Det var då den största robotmodell som ABB Robotics har tillverkat hittills och modellen lanserades så sent som hösten 2015.

Det var i samband med att ABB Figeholm skaffade en ny röntgenutrustning till en del av sin produktionslinje som företaget samtidigt valde att förbättra arbetsmiljön genom att effektivisera anläggningen med en ny avsynings- och kvalitetsfunktion. Det nya systemet ska mata fram ark av träfiber för avsyning och kvalitetsklassning innan de går vidare ut i linjen.

– Utmaningen för AH Automation var utan tvekan storleken på allt som hade med projektet att göra, berättar projektledare Anders Hansson.

Det handlar inte bara om roboten utan också de ark som hanteras. AH levererade gripdon som lyfter arken för att operatören ska kunna utföra en besiktning.

–Arken är drygt 14 kvadratmeter stora och väger upp till 160 kilo. Tjockleken varierar mellan 1 och 9 mm. Eftersom även böjligheten varierar innebar det också en utmaning. Gripdonen hanterar således alla varianter och därmed var det många olika parametrar att ta hänsyn till när systemet utvecklades.

De robotar som används i projektet köptes in av ABB Figeholm från ABB Robotics och skickades till AH Automation. PLC och styrutrustning är av ABBs eget fabrikat och ingår i AH Automations leverans. Utöver detta stod AH för expertis och leverans inom el- och mekkonstruktion, programmering, tillverkning av ingående utrustning samt driftsättning.

I förprojektet som genomfördes erbjöd AH den mest flexibla lösningen och blev därmed leverantör.

– Genom programvaruändringar kan kvalitetsklassningen köras i olika program. Det innebär enkelt uttryckt att om arken har många fel kan man köra ett program och har de få fel ett annat. På så sätt kan hastigheten optimeras för olika kvalitetsutfall. Resultatet blir effektivare avsyning och högre kvalitet, säger Dan Rombo, konsult och projektledare för ABB Figeholm

Säkerheten är fårstås en annan viktig aspekt i detta sammanhang. Kraften och räckvidden för roboten är enorm. För att skapa hög säkerhet används bland annat ABBs Safe Move-system. Den funktionen övervakar roboten så att den håller rätt hastighet och är på rätt område. Skulle roboten nå den programmerade gränsen stannar den automatiskt.

– Att arbeta i närheten av en så stor robot är överväldigande. Säkerheten blir därmed avgörande, säger Dan Rombo och får medhåll av Anders Hansson.

– Operatören ska kunna komma nära för att göra visuell kontroll och även åtgärda vissa saker. Då måste det vara helt riskfritt. Eftersom hänsyn även krävdes till cykeltider var det en tuff utmaning.

Projektet genomfördes dock med kunskap, engagemang och framgång. Och AH fortsätter att bidra till sina kunders utveckling och långsiktiga lönsamhet.

 

Fakta om roboten – IRB 8700

·         Höga nyttolaster, med hanteringsvikter upp till 1 000 kg.

·         Roboten finns i två varianter med 3,5 eller 4,2 meters räckvidd.

·         IRB 8700 har 25 % högre hastigheter än andra robotar i denna storleksklass.

·         Roboten har bara en motor och en växellåda per axel vilket medför lägre kostnad för drift och underhåll.

·         Genom ABBs världs- unika styrsystem anpassar roboten automatiskt hastigheten beroende på vikten och bredden på hanterade föremål.

·         Samtliga ABB-produkter servas och underhålls genom ABBs Globala Service organisation som finns på över 100 olika platser.