Lazarus Industriförvaltning AB förvärvar AH Automation AB

PRESSMEDDELANDE 2020-07-27

Lazarus Industriförvaltning AB förvärvar AH Automation AB
Ett konsortium lett av investeringsbolaget Lazarus Industriförvaltning AB har förvärvat AH Automation AB, med huvudkontor i Kungshamn. Bolaget är ett av Sveriges ledande bolag inom industriell automation, som under 70 år levererat komplexa projekt till kunder inom bl a livsmedelsindustrin, verkstadsindustrin och fordonsindustrin.

”Det är med stor glädje vi idag kan konstatera att vi funnit en ny och finansiellt stark ägare till AH Automation”, säger Erik Andersson, bolagets tidigare huvudägare och styrelseledamot. ”Lazarus och deras medinvesterare har det kapital och den industriella erfarenhet som krävs för att ta över stafettpinnen efter oss, för att fortsätta utveckla AH Automation och därigenom befästa bolagets ställning som en stark automationspartner”.

”I efterdyningarna till den pågående Coronakrisen tror vi att behovet av fortsatta effektiviseringar inom svensk tillverkningsindustri kommer accelerera. Vår bedömning är att rätt positionerade automationsbolag kommer ha synnerligen goda framtidsutsikter”, säger Claes Jonson, partner på Lazarus Industriförvaltning och tillträdande ordförande för AH Automation AB. ”Vi är övertygade att vår erfarenhet av att målmedvetet utveckla bolag till att nå stabil lönsamhet kommer ge bolaget det stöd som kommer behövas för att bli en ännu bättre partner till nya och befintliga kunder.”

För mer information, vänligen kontakta:
Claes Jonson, ordförande AH Automation AB: 0705-812549 eller jonson@lazarus.se
Peter Lundin, VD AH Automation AB: 0708-713210 eller peter.lundin@ah-automation.se

AH Automation AB är ett teknikföretag med mångårig erfarenhet inom industriella automationslösningar bl.a. för fordonsindustrin, utrustningstillverkare och livsmedelsproducenter. Grunden för AH Automation lades redan 1944 med fokus på el-installationer för fiskeflottan på västkusten. I slutet av 1960-talet utvecklades företagets marina verksamhet till att även erbjuda lösningar för kunder inom industriell produktion och automation. AH Automation med huvudkontor i Kungshamn och ett försäljningskontor i Göteborg har ca. 80 anställda. Mer information finns på: www.ah-automation.se

Lazarus Industriförvaltning AB är ett investeringsbolag med fokus på att förvärva och utveckla bolag i finansiellt eller operationellt utsatta positioner. Lazarus team kombinerar operationell och finansiell expertis och har lång erfarenhet av att hjälpa bolag med svag lönsamhet att snabbt vända utvecklingen. Lazarus finansieras av ett antal välrenommerade och erfarna entreprenörer, finansfamiljer och näringslivsprofiler. Mer information finns på: www.lazarus.se