Målet är gynnsamma lösningar för mina kunder

Målet är gynnsamma lösningar för mina kunder

Kristian Lantz. Så heter AH Automations senaste tillskott i säljkåren.
– Det lockar mig att från ett ”tomt papper” skapa en gynnsam lösning för kunden.

Kristian Lantz har arbetat med försäljning av olika slag under drygt 25 år.

– Jag är utbildad elektriker, men kom tidigt in på försäljning, allt från butik till komponentförsäljning. Min erfarenhet de senaste dryga tio åren handlar om teknisk försäljning inom olika branscher, berättar Kristian Lantz som lockas av utmaningen i att skapa långsiktiga och bra lösningar tillsammans med kunden.

– Utmaningen är att komma fram till den perfekta leveransen och sedan jobba vidare med uppföljning och vad nästa steg tillsammans med kunden kan bli.

Nyanställning av ytterligare en säljare i AH-teamet är en offensiv satsning för att stärka försäljningen på i första hand den svenska marknaden.

– Jag kommer inte att jobba med något speciellt geografiskt distrikt, vi delar istället upp befintliga kunder oavsett branschtillhörighet mellan oss säljare. Men jag kommer även att jobba med nybearbetning för att skapa nya långsiktiga relationer som kan leda till nya samarbeten, avslutar Lantz.

Ta kontakt med Kristian

Kristian Lantz

Säljare
Industriautomation
070-666 28 51
Skicka e-post