Miljonregn ska ge svenskt robotlyft

Miljonregn ska ge svenskt robotlyft

Robotiseringen av den svenska industrin behöver ske i snabbare takt. Det säger näringsminister Mikael Damberg (S), som menar att små- och medelstora industriföretag nu måste ta frågan om produktionseffektivisering på allvar.

Därför har regeringen i höstens budget avsatt 110 miljoner kronor, utslaget mellan 2018 och 2021, i syfte att stärka kunskapen om robotiseringens fördelar hos små- och medelstora företag.

Det så kallade Robotlyftet ska utformas tillsammans med Tillväxtverket och industrin själv, med ”handfasta och konkreta” åtgärder. Mikael Damberg har förhoppningar om att programmet kan nå fler än 1.000 företag och uppmuntra till fler investeringsbeslut.

Läs hela artikeln