Vi bidrar i utvecklingen av standarder för robotsystem

Vi bidrar i utvecklingen av standarder för robotsystem

Svensk industri har ett gediget arbete att utföra för att digitaliseringen ska få full effekt och bidra till konkurrenskraft. En viktig del i det är internationella standarder. – Vi jobbar aktivt för att påverka och bidra till den utvecklingen, säger Stefan Berntsson, marknadschef på AH Automation.

Den svenska regeringen understryker vikten av digitalisering och har i sin nyindustrialiseringsstrategi pekat ut standarder som en viktig faktor för innovation och tillträde till internationella marknader. I Sverige är det Swedish Standards Institute som bär ansvar för att bidra till att standarder anpassas till nutidens utmaningar och därmed blir ett stöd i förändrings- och utvecklingsarbetet.

– Som en seriös aktör inom branschen för systemintegratörer anser vi det viktigt att delta i arbetet med nya standarder, förklarar Daniel Olofsson som är engagerad i Standardiseringskommittén inom robotik.

– Jag har varit engagerad i kommitténs arbete sedan sommaren 2017. Mitt och gruppens arbete fokuserar på att bidra i det internationella standardiseringsorganet ISO och det europeiska CEN:s projekt att revidera säkerhetsstandarder EN ISO 10218-1:2011 och EN ISO 10218-2 Robotar och robotutrustning, berättar Daniel Olofsson på AH Automation. – Jag jobbar främst med del 2 som handlar om robotsystem och integration. Jag deltar i diskussioner och är med i arbetet med att skriva ändringsförslag och därigenom påverka utvecklingen av standarder.

Ann-Sofie Sjöblom är projektledare och ansvarig för SIS robotikkommitté TK 278 och understryker i tidningen Automation nr 11 2017 vikten av engagemang från svenska företag.
– För att digitaliseringen ska få full effekt behöver svensk industri, inklusive små- och medelstora företag, vara med och ta fram internationella standarder.

Läs mer om SIS och utveckling av standarder

Ta kontakt med Daniel

Daniel Olofsson

Projektledare
0523-795 05
Skicka e-post