3CD-metoden

3CD-metoden för kvalitet och funktion

Grader, som metallrester och skarpa kanter på ytor, uppstår vid i princip all bearbetning av metaller. Graderna behöver åtgärdas för att få bästa möjliga finish, kvalitet och funktion för produkten.

3CD-metoden innebär att du utan varken mekanisk, kemisk eller termisk påverkan får ett perfekt resultat både vid gradning och vid polering av mekaniska precisionsdetaljer.

3CD-metoden är en mycket flexibel, lättarbetad och miljövänlig process som i korthet består av en elektrisk likströmskrets i en elektrolyt (en elektriskt ledande vätska). Metoden kan användas både vid manuell och automatisk bearbetning och innebär att gradning och polering i de flesta fall sker genom att detaljen sänks ner i ett elektrolytbad. För detaljer med komplicerad form kan metoden kompletteras med anpassade verktyg.

Gradningens omfattning står i direkt proportion till strömstyrka och tid, men påverkas också av elektrolytens sammansättning, koncentration, flöde, temperatur och ledningsförmåga i kombination med metallens benägenhet till passivering (ytomvandling).

3CD-metoden arbetar med två sorters miljövänliga elektrolyter, ECF-A och ECF-C., som täcker in i princip alla förekommande typer av metaller som t.ex. stål, rostfritt, aluminium, koppar, brons och mässig.