3CD Produkter för perfekt resultat

3CD-metoden är patenterad och bygger på en elektrokemisk princip som arbetar med elektriskt likströmskrets i en elektrolyt. Utan varken mekanisk, kemisk eller termisk påverkan får du ett perfekt resultat vid gradning, förbättring av metalliska ytor och polering. Metoden används idag främst inom läkemedels- och fordonsindustrin.

3CD erbjuder två maskin-serier; Flexible A och Flexible B. Det som skiljer är chassi- och tankstorlek.

Våra standardstorlekar på likriktare är 100, 200 och 350 A och täcker de flesta kunders behov, men självklart kan vi specialanpassa storleken och skräddarsy maskinen efter dina behov.

Vi har i ett flertal år också levererat olika specialmaskiner åt våra kunder, främst inom fordonsindustrin, och deras underleverantörer. Maskinerna designas med utgångspunkt från detaljens utformning och kundens krav på automatiserad produktion.

 

3CD Gradningsteknologi

Med AH Automations 3CD Gradnings-teknologi erbjuder vi kundanpassade gradnings- och poleringsanläggningar.

3CD-metoden är patenterad och bygger på en elektrokemisk princip som arbetar med elektrisk likströmskrets i en elektrolyt. Utan varken mekanisk, kemisk eller termisk påverkan får man ett perfekt resultat vid gradning, förbättring av metalliska ytor och polering. Metoden används idag främst inom läkemedels- och fordonsindustrin.

 

3CD-metoden för kvalitet och funktion

Grader, som metallrester och skarpa kanter på ytor, uppstår vid i princip all bearbetning av metaller. Graderna behöver åtgärdas för att få bästa möjliga finish, kvalitet och funktion för produkten.

3CD-metoden innebär att du utan varken mekanisk, kemisk eller termisk påverkan får ett perfekt resultat både vid gradning och vid polering av mekaniska precisionsdetaljer.

3CD-metoden är en mycket flexibel, lättarbetad och miljövänlig process som i korthet består av en elektrisk likströmskrets i en elektrolyt (en elektriskt ledande vätska). Metoden kan användas både vid manuell och automatisk bearbetning och innebär att gradning och polering i de flesta fall sker genom att detaljen sänks ner i ett elektrolytbad. För detaljer med komplicerad form kan metoden kompletteras med anpassade verktyg.

Gradningens omfattning står i direkt proportion till strömstyrka och tid, men påverkas också av elektrolytens sammansättning, koncentration, flöde, temperatur och ledningsförmåga i kombination med metallens benägenhet till passivering (ytomvandling).

3CD-metoden arbetar med två sorters miljövänliga elektrolyter, ECF-A och ECF-C., som täcker in i princip alla förekommande typer av metaller som t.ex. stål, rostfritt, aluminium, koppar, brons och mässig.

 

Legogradning anpassad för många branscher

Våra specialiserade medarbetare utför legoarbeten med gradning och polering i vår egna högteknologiska anläggning. Tillsammans med dig som kund kartlägger vi dina behov och levererar den bästa lösningen med högsta kvalitet och konkurrenskraftiga priser.

Vi har löpande ett flertal legogradningsuppdrag, både inom finmekanisk industri och läkemedelsindustri. Vi gradar även stansade, laserskurna och etsade detaljer.

 

Testgradning som beslutsunderlag

Är du osäker på om 3CD-metoden är något för din verksamhet? Vi gör gärna en testgradning i vårt laboratorium, efter att vi har fått information om förutsättningar, tekniska data och önskemål från dig.

Med det godkända testresultatet som grund får du ett idéförslag för vidare projektering. I nära samarbete med dig som kund tar vi sedan fram en specifikation och underlag för offert. 3CD-anläggningen konstrueras och anpassas därefter helt efter dina önskemål.

 

Våra produkter inom 3DC:

Flexible-A     Flexible-A-twin     Flexible-B     Flexible-B-Twin