UR Universal Robot

UR Universal Robot är flexibel och effektiv

Vi är professionell partner och samarbetar med Universal Robots, UR. Roboten är mycket kompakt, flexibel och kostnadseffektiv och kan automatisera nästan vad som helst. Den är mycket enkel att hantera och är anpassad för miljöer där traditionella robotar är för stora, dyra eller ensidiga. Roboten finns i tre utföranden – UR3, UR5 och UR10.

Universal Robots koncept är att enkelt och snabbt integrera roboten i produktionen. Roboten ger förutsättningar för en optimal arbetsmiljö eftersom den arbetar nästan ljudlöst, är lätt att flytta för olika ändamål och kräver inga tunga fundament eller avancerade installationer. Den kan placeras i de mest skilda miljöer och kan även monteras direkt på en maskin eller arbetsstation.

Roboten levereras färdig med allt som behövs för att programmera den för dina behov och komma igång. Den användarvänliga mjukvaran gör det enkelt för dina anställda att själva programmera om roboten för nya arbetsuppgifter.

Roboten är mycket prisvärd både att köpa, äga och använda. Din investering kommer att återbetala sig på i snitt sex månader om roboten körs i ett skift, ännu snabbare vid flera skift. Eftersom roboten är uppbyggd av moduler underlättas service och underhåll. Den är också väldigt energisnål vilket är bra för miljön.