AH Vision Inspection System

AH Vision Inspection System för exakt spårbarhet

AH Vision Inspection System är mycket flexibelt och utvecklat för att uppnå exakt kvalitetskontroll.  Systemet består av avancerade kameror som samverkar med mjukvaran och inspekterar, räknar, mäter och jämför produkter för exakt spårbarhet. Metoden för att identifiera och kontrollera objekt är betydligt säkrare än manuell avsyning. Vi ligger i framkant när det gäller erfarenhet och teknik, och anpassar visionssystemet efter dina önskemål och behov.

Visionssystemet har funktioner för mätning, färg- och mönstermatchning samt kod- och OCR-läsning. Operatören arbetar genom ett tydligt och användarvänligt gränssnitt. Systemet kommunicerar självklart med exempelvis SQL, OPC och Ethernet.