Pack & palletering

Simulering för att optimera flöden för pack & palletering

När du packar eller palleterar produkter med robot får du många fördelar, bland annat ökad produktivitet och kostnadseffektivitet. Eftersom våra fleraxliga, artikulerade robotar är så flexibla kan de också enkelt anpassas efter nya förutsättningar i din verksamhet i framtiden.

När vi designar just din robotinstallation använder vi våra simuleringsverktyg KUKASim och ABB:s Robotstudio. Simulering av robotens arbetsområde är avgörande för att optimera placeringen av robot och banor samt att planera in samspelet med övriga maskiner för att uppnå maximal tillförlitlighet och prestanda.

Vi har även standardprodukter för att de-palletera.

Se produkter