Legotillverkning

Legotillverkning anpassad till dina behov

Våra skickliga medarbetare är specialiserade på legotillverkning utifrån dina underlag och önskemål. Genom effektiva produktionsflöden i kombination med ett ständigt förbättringsarbete blir tillverkningen modern, effektiv och av högsta kvalitet. Vår maskinutrustning för håltagning och märkutrustning är kopplad direkt till våra utvecklingsprogram för att korta ledtider och minimera manuell hantering.

Behöver du hjälp med att ta fram eller förbättra konstruktioner så gör vi självklart även det. Inte bara när det gäller automatikskåp utan även ställverk, manöverpaneler, start- och kontrollutrustning med mera.