Ställverk

Ställverk av högsta kvalitet

Våra specialanpassade ställverk levererar el på ett driftsäkert och tryggt sätt med högsta kvalitet. I nära samverkan med dig som kund konstruerar, designar och tillverkar våra experter flexibla service-, fördelnings- och procesställverk inom alla förekommande spänningsområden.

Vi arbetar självklart med kända varumärken och är ackrediterade byggare av CUBIC-ställverk. Vi har en lång och dokumenterad kunskap om internationella standarder, typtester och praktisk konstruktion av ställverk.

För leverans till den nordamerikanska marknaden är vi även certifierade enligt UL International.