CE-märkning

CE-märkning i din verksamhet

CE-märkning är en produktmärkning inom EU som bland annat visar att produkten eller anläggningen uppfyller grundläggande krav på säkerhet, funktion, hälsa och miljö. Vi arbetar dagligen för att våra anläggningar ska uppfylla kraven på CE-märkning och vill därför gärna dela med oss av vår kunskap. Genom att stötta dig med såväl riskanalys som användarmanualer når du hela vägen fram i din CE-märkning.