Visionstjänster

Visionstjänster för hög och precis kvalitet

Vi har utvecklat ett flertal flexibla visionstjänster för att du ska kunna uppnå exakt kvalitetskontroll. Tjänsterna består av avancerade kameror som samverkar med mjukvara och på så sätt inspekterar, räknar, mäter och jämför produkter för exakt spårbarhet. Med tekniken får du en omedelbar återkoppling och kan styra din produktion optimalt med hög och precis kvalitet.

Metoden för att identifiera och kontrollera objekt är betydligt säkrare än manuell avsyning. Vi ligger i framkant när det gäller erfarenhet och teknik, och anpassar visionssystemet efter dina unika önskemål och behov. I vårt högteknologiska visionslaboratorium kan vi utföra initiala tester för att komma fram till vad som är optimalt i varje kundspecifikt fall.