Automatikskåp med korta ledtider och hög kvalitet

Vi konstruerar, programmerar och monterar kompletta automatikskåp, både för projektleveranser och för våra kunders automationsutrustning. Våra erfarna tekniker gör det möjligt att tillsammans med en modern och effektiv produktionsapparat tillverka det optimala automatikskåpet för din verksamhet. Genom att maskinutrustningen är direkt kopplad till våra utvecklingsprogram ger det korta ledtider och högsta kvalitet.

Ställverk av högsta kvalitet

Våra specialanpassade ställverk levererar el på ett driftsäkert och tryggt sätt med högsta kvalitet. I nära samverkan med dig som kund konstruerar, designar och tillverkar våra experter flexibla service-, fördelnings- och procesställverk inom alla förekommande spänningsområden.

Vi arbetar självklart med kända varumärken och är ackrediterade byggare av CUBIC-ställverk. Vi har en lång och dokumenterad kunskap om internationella standarder, typtester och praktisk konstruktion av ställverk.

För leverans till den nordamerikanska marknaden är vi även certifierade enligt UL International.

Legotillverkning anpassad till dina behov

Våra skickliga medarbetare är specialiserade på legotillverkning utifrån dina underlag och önskemål. Genom effektiva produktionsflöden i kombination med ett ständigt förbättringsarbete blir tillverkningen modern, effektiv och av högsta kvalitet. Vår maskinutrustning för håltagning och märkutrustning är kopplad direkt till våra utvecklingsprogram för att korta ledtider och minimera manuell hantering.

Behöver du hjälp med att ta fram eller förbättra konstruktioner så gör vi självklart även det. Inte bara när det gäller automatikskåp utan även ställverk, manöverpaneler, start- och kontrollutrustning med mera.