Automationsguide

De företag som genomfört automatisering är samstämmigt positiva. Först och främst bidrar en automation till en tydlig kvalitetssäkring i produktionen. En annan positiv effekt av automation är att arbetsmiljön, framför allt ergonomiskt, blir bättre. Vissa arbetsuppgifter och miljöer kan vara mindre nyttiga för människor på olika sätt – där kan en maskin eller robot lösa ett arbetsmiljöproblem. Företaget får också möjlighet till en volymökning – ökad produktivitet – genom automation. En maskin kan fortsätta att producera, timme efter timme. Man kan få ut betydligt mer produktion i verksamheten under ett dygn än innan.

Tvärtom vad många tror innebär automation inte att jobb försvinner. Olika arbetsuppgifter kan förändras, effektiviseras eller försvinna – men människorna finns kvar. De kan istället utbildas eller växa in i andra arbetsuppgifter som skapar mervärde för företaget.

AH Automation har sammanställt en vägledning. Ladda ner ditt exemplar av Automationsguiden idag!