Visionteknik

Visionsteknik ger effektivare produktionsflöden

Visionsteknik är ett högteknologiskt system som används för att kunna styra, kontrollera och inspektera processer och kvalitet inom all form av industriautomation. Det avancerade kamerasystemet tar 2D- eller 3D-bilder på ett eller flera objekt i ditt robot-, montage- eller palleteringssystem och låter sedan en digitaliserad mjukvara analysera resultatet.

När du integrerar visionsteknik i ditt system öppnas nya möjligheter, till exempel för att optimera plockning och sortering av produkter på transportör eller pall. Visionsteknik används även för mätning av produktens storlek och form för identifiering och verifiering. Du kan även få säkra spårbarhetslösningar med stationer, både In-Line och End-of-Line. Visionssystemet läser av OCR/OCV, streckkoder och datamatrix.

Visionstjänster för hög och precis kvalitet

Vi har utvecklat ett flertal flexibla visionstjänster för att du ska kunna uppnå exakt kvalitetskontroll. Tjänsterna består av avancerade kameror som samverkar med mjukvara och på så sätt inspekterar, räknar, mäter och jämför produkter för exakt spårbarhet. Med tekniken får du en omedelbar återkoppling och kan styra din produktion optimalt med hög och precis kvalitet.

Metoden för att identifiera och kontrollera objekt är betydligt säkrare än manuell avsyning. Vi ligger i framkant när det gäller erfarenhet och teknik, och anpassar visionssystemet efter dina unika önskemål och behov. I vårt högteknologiska visionslaboratorium kan vi utföra initiala tester för att komma fram till vad som är optimalt i varje kundspecifikt fall.