Husqvarna

Automatiserade produktionslinjer för ökad konkurrenskraft

Husqvarna har de senaste åren investerat i automatiserade produktions­linjer i syfte att öka sin konkurrens­kraft. AH Automation har levererat ett flertal produktions­utrustningar till Husqvarnas olika fabriker. Produktions­utrustningarna innefattar robotar med tillhörande fler­funktions­verktyg, bansystem, vision-teknik, pressning, montering/skruvning, lasermärkning, skärning av packningar, etc.