Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

 

Kvalitetssystem

AH Automations systematiska kvalitetsarbete innebär att vi löpande säkrar och förbättrar våra interna processer. Målet är att överträffa dina förväntningar för lösningar och leveranser.

ISO-certifieringen innebär bland annat att våra produkter och tjänster alltid utförs med rätt specialkompetens i samtliga egna och underliggande led. Vi arbetar effektivt och strukturerat tillsammans och till nytta både för våra kunder, för våra anställda och övriga intressenter. Vi uppfyller självklart även de myndighetskrav som finns.

Den affärsnytta och höga kvalitet vi erbjuder dig ska vara en avgörande anledning till att du vill skapa en långsiktig affärsrelation och återkommer som köpare även i framtida projekt.

 

Miljösystem

AH Automations miljömål är att genom systematiskt arbete i samverkan med våra leverantörer ha en så låg miljöbelastning som möjligt. Detta kan vi uppnå genom att följa miljölagstiftningen, arbeta aktivt för en effektivare användning av material och energi samt utveckla avfallshanteringen och minimera utsläpps- och föroreningsrisker. Vi har en öppen information om vårt miljöarbete mot dig som kund och mot allmänheten samt en kontinuerlig utbildning av alla medarbetare.

Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001 för vårt kvalitetsarbete, och ISO 14001 när det gäller miljöarbete. Våra certifikat har vid revisioner löpande godkänts och förnyats sedan 1990-talet. Det är ett talande bevis för vårt professionella och målmedvetna arbete med att utveckla och upprätthålla konkreta och erkända kvalitets- och miljökrav över tid. Och något vi är väldigt stolta över.

AH Automation ISO 9001/14001 Certifikat

Det professionellt utformade miljöledningssystem vi arbetar med, och kontinuerligt förbättrar och utvecklar innebär förutom minsta möjliga miljöpåverkan även ett starkt och ökat förtroende från våra kunder. Det skapar i sin tur en bas för ökad konkurrenskraft.