Förebyggande

Service inom El/Mek

Våra servicetekniker programmerar en mängd olika industriella mjukvaror och har byggt upp en gedigen erfarenhet inom detta segment. Vi är specialister både på felsökning i programkod och på att hitta andra felkällor oavsett om de är elektriska eller mekaniska.

Bland de programmerbara styrsystemen (PLC-systemen) arbetar vi bland annat med Allen Bradley, Mitsubishi, Siemens och ABB. På robotsidan är våra främsta samarbetspartners ABB, KUKA och Universal Robots.

Konstruktion inom El/Mek

Vårt serviceteam kan snabbt hjälpa till med lösningar för att förebygga fel eller förbättra din produktion. Teamet arbetar i samverkan med dig och är uppbackat av ett flertal specialiserade el- och mek-konstruktörer.

Maskinsäkerhet i flera dimensioner

Maskinsäkerhet är ett av våra högst prioriterade områden. Våra experter arbetar för att skapa säkra arbetsplatser för alla medarbetare, och för att se till att alla lagkrav uppfylls. Tillsammans med dig gör vi bland annat riskanalyser, el- och mek-dokumentationer samt ser till att användarmanualerna är kompletta med fokus på säkerhet.

CE-märkning i din verksamhet

CE-märkning är en produktmärkning inom EU som bland annat visar att produkten eller anläggningen uppfyller grundläggande krav på säkerhet, funktion, hälsa och miljö. Vi arbetar dagligen för att våra anläggningar ska uppfylla kraven på CE-märkning och vill därför gärna dela med oss av vår kunskap. Genom att stötta dig med såväl riskanalys som användarmanualer når du hela vägen fram i din CE-märkning.