Förstudie

Förstudier för att förbättra kvaliteten

Vill du höja kvaliteten på en produkt, höja produktiviteten eller minska svinnet? AH Automation har en mängd uppdrag där vi tillsammans med våra kunder gör förstudier för att kvaliteten inom olika områden ska kunna förbättras. Våra konsulter kan självklart också hjälpa till med att ta fram helt nya koncept och arbetssätt. I förstudien formulerar vi gemensamt syfte, målsättning, tidplan för genomförande och önskat resultat.