Ombyggnationer

Komplettering i din produktion

Behöver du komplettera eller bygga om? Anlita vårt erfarna serviceteam för att anpassa en maskin eller produktionslina till nya produkter eller varianter av befintliga produkter. Vi tar allt från små till stora uppdrag hela vägen genom konstruktion, montage och programmering till driftstagning.

Simulering och optimering för ökad produktivitet

Vill du säkerställa att din anläggning används med högsta möjliga kapacitet? Våra erfarna tekniker kan optimera processen och se till att problemområden elimineras, så att din investering ger högsta möjliga avkastning. Ibland räcker det med enkla åtgärder, ibland krävs det lite mer. Vi analyserar processen, lämnar förslag till åtgärder, genomför ändringarna och följer sedan upp för att säkerställa att kapaciteten verkligen har maximerats.

Flytt med helhetsansvar

Vill du flytta en maskin eller en hel anläggning? AH Automation har lång och gedigen erfarenhet av flyttuppdrag och har flyttat ett flertal anläggningar inom Europa. Vi tar helhetsansvar för flyttningen oavsett om det är i samma byggnad, till annan del av landet eller utomlands. Vi levererar en nyckelfärdig flytt vare sig det är ett stort eller litet uppdrag.