Digitaliserad produktion för högre kvalitet

Högre kvalitet, högre produktivitet och bättre ekonomiska resultat för kund. Det är nyttan som AH Automation strävar efter i uppdrag med fokus på digitalisering. – Våra kunder efterfrågar digitalisering i sina verksamheter och nu går vi från ord till handling i flera uppdrag, säger Fredrik Lans, service- och supportansvarig.

Avdelningen för service och support jobbar med en rad områden gentemot befintliga och nya kunder. Ett av de viktigaste är uppdrag mot eftermarknad. Ett område som växer i efterfrågan och genomförande är digitalisering av kundernas produktionsanläggningar.

– För närvarande jobbar vi med flera uppdrag med fokus på att göra kundernas anläggningar smartare med hjälp av digital teknik. Målet med digitaliseringen är att skapa beslutsunderlag som gör att kund kan förbättra såväl sin kvalitet och produktivitet som sina ekonomiska resultat, förklarar Fredrik.

Arbetet handlar om att skapa mjukvara som kan hämta in och lägga samman information från såväl en specifik maskin som andra informationskällor i företaget.

– Det kan exempelvis handla om att studera information om det material som matas in i en anläggning och jämföra det med information från en databas där information om specifikationer om mått etc. finns. Genom att jämföra och bearbeta data kan vi säkerställa att det finns spårbarhet, att det är hög kvalitet på materialet och att det efter bearbetning kommer ut fullvärdiga produkter. Vi kan också digitalt undersöka hur väl maskiner fungerar och producerar genom att mäta bland annat antal stopp samt dokumentera stopporsaker och produktionstid, säger Fredrik.

Digitaliseringsuppdragen finns för närvarande i västra Sverige men avdelningen kan ta uppdrag även på andra platser i Sverige.

– Kravet för att vi ska kunna bidra är att maskiner och andra system som vi ska jobba med har information som vi kan bearbeta och skapa bra beslutsunderlag av för att stötta kunden, slutar Fredrik.

Ställverk av högsta kvalitet

Våra specialanpassade ställverk levererar el på ett driftsäkert och tryggt sätt med högsta kvalitet. I nära samverkan med dig som kund konstruerar, designar och tillverkar våra experter flexibla service-, fördelnings- och procesställverk inom alla förekommande spänningsområden.

Vi arbetar självklart med kända varumärken och är ackrediterade byggare av CUBIC-ställverk. Vi har en lång och dokumenterad kunskap om internationella standarder, typtester och praktisk konstruktion av ställverk.

För leverans till den nordamerikanska marknaden är vi även certifierade enligt UL International.

Legotillverkning anpassad till dina behov

Våra skickliga medarbetare är specialiserade på legotillverkning utifrån dina underlag och önskemål. Genom effektiva produktionsflöden i kombination med ett ständigt förbättringsarbete blir tillverkningen modern, effektiv och av högsta kvalitet. Vår maskinutrustning för håltagning och märkutrustning är kopplad direkt till våra utvecklingsprogram för att korta ledtider och minimera manuell hantering.

Behöver du hjälp med att ta fram eller förbättra konstruktioner så gör vi självklart även det. Inte bara när det gäller automatikskåp utan även ställverk, manöverpaneler, start- och kontrollutrustning med mera.