Kostnadseffektiva robotsystem

AH Automation producerar högteknologiska kostnadseffektiva robotsystem, antingen kompletta eller delleveranser som kan integreras i ditt befintliga produktionssystem. Vi erbjuder ett brett utbud av industrirobotar och samarbetar som systempartner med etablerade tillverkare på marknaden, bland andra KUKA och ABB.

Våra skickliga programmerare har omfattande specialkunskap och kan därför i samarbete med dig som kund optimera robotsystemet helt efter dina önskemål. Vi använder självklart marknadens mest avancerade utvecklingsverktyg och 3D-modelleringsprogram. Det gör att vi på ett effektivt sätt kan simulera och optimera robotcellen redan i projekteringsfasen för att skapa största möjliga nytta för din verksamhet.

Robotmontage höjer kvaliteten

Våra innovativa robotsystem kan utvecklas helt efter dina behov och montera många olika produkter, allt från vattenventiler, till bränsletankar och växellådor.

Fördelarna med att montera med robot är flera. Det är både effektivt och höjer kvaliteten på produkten. Genom att hastigheten kan hållas konstant och hög utan uppehåll blir monteringen snabb och effektiv samtidigt som kostnader för arbete minimeras. När du monterar med robot behöver materialet som ska monteras vara av en jämn och hög kvalitet, för att robotens repetitiva arbete ska fungera löpande. Detta medför automatiskt att produktens kvalitet höjs.

Riskminimering med maskinbetjäning

Vissa tunga, monotona och i vissa fall riskfyllda arbetsuppgifter är särskilt lämpade att utföras av robotar i stället för att hanteras manuellt. Vid materialhantering och maskinbetjäning som exempelvis laddning av bearbetningsmaskiner och förflyttning av material i montageceller passar det därför extra bra att en robot gör jobbet.

Vi utför specialanpassade installationer i just din verksamhet, kompletta med robot och gripdon samt CE-märkning för ett flertal olika applikationer.

Vi har också ett brett utbud av standardprodukter för maskinbetjäning.

Simulering för att optimera flöden för pack & palletering

När du packar eller palleterar produkter med robot får du många fördelar, bland annat ökad produktivitet och kostnadseffektivitet. Eftersom våra fleraxliga, artikulerade robotar är så flexibla kan de också enkelt anpassas efter nya förutsättningar i din verksamhet i framtiden.

När vi designar just din robotinstallation använder vi våra simuleringsverktyg KUKASim och ABB:s Robotstudio. Simulering av robotens arbetsområde är avgörande för att optimera placeringen av robot och banor samt att planera in samspelet med övriga maskiner för att uppnå maximal tillförlitlighet och prestanda.

Vi har även standardprodukter för att de-palletera.